Products & Services

อีเอสเค ชัตเตอร์สตีล : ผู้แทนจำหน่าย - ติดตั้งประตูม้วน 3S ประตูโรงรถ และอื่นๆ

การติดตั้งประตูม้วน รอบบริเวณชั้นล่างของตัวบ้าน

เนื่องจากที่พักอาศัยในปัจจุบันมีการใช้กระจกบานใหญ่ในการตกแต่งค่อนข้างมาก เนื่องจากทำให้ที่พักอาศัยดูโล่งขึ้น ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจใช้บริเวณที่เป็นกระจกเข้าไปโจรกรรมภายในได้ ครั้นจะติดเหล็กดัดก็ให้ความรู้สึกกักขัง อึดอัด ดังนั้นประตูม้วนจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง